مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت استخر دانشگاه تهران و سخنرانی ریاست دانشگاه تهران ،با سرمایه گذاری شرکت طنین موج های آبی

 

 آقاي فاضل نوراني، دانش آموخته دانشگاه تهران و مدیرعامل شرکت طنين موج هاي آبي به عنوان سرمایه گذار پروژه سخنرانی کردند. قول ایشان برای تکمیل پروژه قبل از موعد، با تشویق حضار مواجه شد

 

 

حضور آقايان نايبي ، حبيب اللهي، دكتر رجبي، دكتر سرسنگي، نوراني، مهندس گودرزي در مراسم

 

 

 

انتهاي مراسم و شمارش معكوس براي اتمام عمليات احداث استخر و بهره مندي دانشگاهيان شريف دانشگاه تهران از استخر با سرمایه گذاری شرکت طنین موج های آبی