موضوع مهم سلامت و نشاط اقشار مختلف جامعهاز جمله كارکنان محترم و خانواده آنان از مهمترين مسائل روز جامعه، نهادها و سازمانها به شمار مي آيد. متأسفانه طي سالهاي اخير آمار انتشار يافته توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور، انجمن هاي ديابت، قلب و عروق و ساير نهادهاي ذيربط، حاكي از وضعيت بحراني افزايش تعداد بيماران و شيوع بيماري هاي خطرناك و مرگ آفرين مي باشد. آمار بيش از 5 ميليون نفر ديابتي ثبت شده، چاقي بيش از يك سوم از جمعيت كشور و آمار تكان دهنده مرگ و مير ناشی از سکته قلبی( به عنوان مثال تنها در مرداد ماه 92  بالغ بر 4 هزار نفر ثبت شده است ) تأكيدي بر وضعيت بحراني اشاره شده است.بدون ترديد يكي از مهمترين عوامل مؤثر در بروز اين مشكلات، كم تحركي افراد و نداشتن برنامه منظم در راستاي حفظ و بهبود وضعيت سلامتي آنان است و همچنین نداشتن چکاپ مداوم و منظم سالیانه است.  بالا بردن سطح آگاهي، تشخیص زود هنگام و به موقع، ايجاد انگيزه و انجام امور مقدماتي  براي ترغيب كارکنان به انجام فعاليت هاي بدني و پرهيز از كم تحركي گام مؤثري در اين راه خواهد بود.مرکز سلامت طنین با بهره گيري از اساتيد دانشگاهي در زمينه هاي فيزيولوژي ورزش، تغذيه، آسيب شناسي و حركات اصلاحي، روانشناسي و علوم پزشكي و با استفاده از دستگاههاي نوين آزمايشگاهي و با هدف ياري رساندن به مردم عزيز كشور اقدام به ارائه خدماتي علمي، تخصصي و ويژه نموده است كه می توان به طرح بررسی و تعیین وضعیت جسمانی کارکنان اشاره کرد.