مرکز سلامت و تندرستی شركت طنین، با كسب مجوز هاي لازم  وتاييديه از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و با حضور اساتيد برجسته علوم ورزشي ، فيزيولوژي ، اورتوپدي، روانشناسی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، و ساير متخصصين مرتبط،و با در اختیار داشتن امکانات کلینیکی و پارا کلینیکی مدرن  به منظور پيشگيري و درمان زود هنگام بيماريها و ناهنجاري هاي بدن اقدام به اجراي طرح سلامت نموده و موفق به اجراي طرح در بين كارمندان و ورزشكاران گرديده است و به نتايج بسيار مثبتي دست يافته است.

سوابق اجرايي

              اجراي طرح در بين  كاركنان وزارت كار و امور اجتماعي

              جراي طرح در بين كاركنان سازمان فني حرفه اي

              اجراي طرح در  بين كاركنان اداره كل كار و امور اجتماعي استان فارس

              اجراي طرح در بين كاركنان شركت سورنا ( سازمان انرژي هسته اي )

              اجراي طرح  در بين كاركنان سازمان بنادر و دريانوردي جمهوري اسلامي ايران

              اجراي طرح در بین کارکنان ستادی سازمان زندانها و اقدامات تاميـني و تربيـتي كشور

              اجراي طرح در بین کارکنان وزارت کار و رفاه اجتماعی استان سمنان

              اجراي طرح بين ورزشكاران تحت پوشش فدراسيون آمادگي جسماني و ايروبيك جمهوري اسلامي ايران در سراسر كشور

              اجراي طرح بين ورزشكاران تحت پوشش  فدراسيون ورزشهاي رزمي جمهوري اسلامي ايران در سراسر كشور(دركليه سبكها )

              اجراي طرح بين ورزشكاران تحت پوشش فدراسيون اسكواش جمهوري اسلامي ايران در سراسر كشور       

              اجرای طرح در بین مددجویان کانون اصلاح و تربیت